ORDINACE PRAKTICKÉ LÉKAŘKY pevná linka +420 552 301 569.........mobil +420 774 053 632

praktik.opava@gmail.com

Ceník

Vyšetření na řidičské oprávnění600,- Kč
Vyšetření na řidičský průkaz nad 65 let500,- Kč
Vyšetření držitele střelné zbraně700,- Kč
Profesní průkazy, dle náročnosti po předchozí domluvě500,- Kč
Výpis lázeňského návrhu/rehabilitačního pobytu (pouze příspěvkové a samoplátci)300,- Kč
Doplnění návrhu na lázně do již vyplněného formuláře specialistou (pouze příspěvkové a samoplátci)100,- Kč
Výpis žádosti do Domova důchodců200,- Kč
Urychlené vypsání žádosti do DD (do dvou dnů)500,- Kč
Vystavení zdravotního průkazu300,- Kč
Vypsání pojistky (úrazová, životní pojištění apod.)300 – 500 ,- Kč
dle rozsahu
Posudek o bolestném300,- Kč
Posudek o zdravotním stavu pro přihlášku na VŠ300,- Kč
Potvrzení zdravotní způsobilosti – práce s dětmi, brigáda, sport. činnost, aj.300,- Kč
Aplikace očkovací látky na žádost pacienta250,- Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace300,- Kč
Urychlené vypsání výpisu ze zdravotnické dokumentace (v den požadavku)500,- Kč
Lékařské potvrzení na vlastní žádost bez vyšetření (administrativa)300,- Kč
Kopie ze zdravotnické dokumentace formát A410,- Kč / 1 stránka
  
Závodní péče – posudek o zdravotní způsobilosti 
Vstupní prohlídka800,- Kč
Periodická, výstupní a mimořádná prohlídka600,- Kč