ORDINACE PRAKTICKÉ LÉKAŘKY pevná linka +420 552 301 569.........mobil +420 774 053 632

praktik.opava@gmail.com

Tlakový Holter

Nově v naší ordinaci máte možnost objektivizovat Váš krevní tlak pomocí speciálního přístroje.

Základní informace

Jedná se o ambulantní 24-hodinové měření krevního tlaku. Vyšetření se provádí k potvrzení, upřesnění nebo vyloučení diagnózy vysokého krevního tlaku a k posuzování účinnosti antihypertentní léčby. Vyšetření za úhradu pojišťovnou navrhuje lékař na základě seznamu indikací.

Na vlastní žádost je možno vyšetření absolvovat za úhradu 500 Kč.

Jak probíhá vyšetření?

Přístroj se skládá z tlakoměru uloženého v pouzdře, které se umisťuje na opasek a dále z manžety, která se obvykle nasadí na nedominantní končetinu, tedy u praváků na levou a u leváků na pravou horní končetinu. Poté pacient odchází domů a přístroj měří v pravidelných intervalech krevní tlak nafukováním manžety. Během dne se tak děje po 30 minutách a v průběhu noci po 60 minutách. Během měření zůstaňte v klidu, aby nedošlo k selhání měření. Během testování je vhodné si vést záznam činnosti. Pokud se objeví jakékoliv potíže – dušnost, bolest, závratě, slabost a podobně – zapište si dobu těchto potíží. Můžete navíc sami aktivovat měření tlaku v době potíží tlačítkem START na tlakoměru. Zapisujte i další zajímavé skutečnosti jako dobu užití léků, dobu ulehnutí ke spánku a probuzení a podobně. Druhý den je přístroj v ordinaci odpojen, jsou načtena data do počítače a nález bude vyhodnocen lékařem.

Příprava na vyšetření

Pokud u Vás indikujeme toto vyšetření na úhradu pojišťovnou nebo jste uhradili poplatek za vyšetření jako samoplátce, objednejte se mailem nebo telefonicky na nasazení přístroje. Žádná zvláštní příprava před vyšetřením není nutná. Po nasazení přístroje odcházíte domů, vykonávate obvyklé činnosti a užíváte chronické léky stejně jako každý jiný den. V průběhu zapůjčky přístroje je nutné zajistit, aby se přístroj nepoškodil (například není možné koupání s přístrojem, pozor na mechanické poškození).

admin

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *