ORDINACE PRAKTICKÉ LÉKAŘKY pevná linka +420 552 301 569.........mobil +420 774 053 632

praktik.opava@gmail.com

Dispenzarizace

Co je dispenzarizace?

Dispenzarizace znamená průběžné sledování pacientů s konkrétním chronickým onemocněním.

Průběžné zhodnocení zdravotního stavu těchto pacientů má výhodu ve včasné změně léčby při hrozícím zhoršení nemoci. Systém dispenzarizace rovněž účinně předchází komplikacím vzniklým v souvislosti s daným onemocněním nebo je dokáže odhalit v počátku, kdy jsou v léčitelném stavu.

Jak probíhá dispenzarizace?

Pacient trpící chronickým onemocněním je v pravidelných intervalech vyšetřen, je mu odebrána krev a donese s sebou ranní moč, je zhodnocen celkový zdravotní stav a stav chronického onemocnění. Na základě tohoto vyšetření je následně upravena léčba a v případě potřeby je pacient odeslán na doplňující odborné vyšetření.