pevná linka +420 552 301 569.........mobil +420 774 053 632

praktik.opava@gmail.com

Příprava na kolonoskopické vyšetření

Co je to kolonoskopie???

Kolonoskopické vyšetření umožňuje pomocí ohebného endoskopického přístroje vyšetřit tlusté střevo, případně provést léčebný zákrok. Vyšetření se provádí přes konečník na základě písemného lékařského doporučení, podle typu výkonu ambulantně nebo za hospitalizace.

Příprava ke kolonoskopii
Kvalitní kolonoskopické vyšetření je závislé na co nejlepší očistě tlustého střeva. Toho lze dosáhnout dietou, vypitím projímavých očistných roztoků a dostatečným příjmem tekutin. V současné době jsou nejčastěji používány tyto způsoby prázdnění: makrogoly (přípravek Fortrans, Moviprep),

Úprava diety, léků a režimová opatření
Tři dny před vyšetřením nejezte potraviny s vysokým obsahem nestravitelných zbytků (celozrnné pečivo, zelenina a ovoce se slupkami a zrnky, včetně hroznů, kiwi, jahod, máku apod.). Den před vyšetřením můžete lehce posnídat (čaj, piškot, suchý rohlík) a poobědvat přecezený (!) vývar, tj. pouze čirý vývar z masa. V den vyšetření před výkonem se již nesmí jíst vůbec. Od odpoledne před vyšetřením pijte pouze čiré tekutiny (tekutiny bezsilného zabarvení) včetně limonád a ovocných šťáv bez dužniny. Nedoporučuje se mléko a alkohol. Příjem tekutin není v žádné části přípravy před kolonoskopií omezen – naopak, dostatek tekutin i mimo očistné roztoky pomáhá v přípravě – teprve 2 hodiny před kolonoskopií již nic nepijte.

Podání očistných roztoků vyvolá průjem, šetrnou očistou konečníku (např. vlhkými ubrousky) lze zmírnit jeho podráždění.

Týden před vyšetřením je nutné vysadit léky s obsahem železa (např. Tardyferon, Sorbifer, Aktiferrin aj.) Pokud máte cukrovku, stanovíme, jak a kdy užívat Vaše léky, které snižují obsah cukru v krvi. Užívání léků proti srážení krve bude individuálně upraveno, antikoagulační léky jako Warfarin, Lawarin, Pradaxa, Xarelto apod. se obvykle vysazují a nahrazují nízkomolekulárním heparinem. Antikoagulační léky sice nebrání provedení diagnostické kolonoskopie, nicméně endoskopickou intervenci (např. Polypektomii = odstranění polypu) při průkazu polypu či jiné léze v tomto případě provést nelze a pacient musí absolvovat celé prázdnění znovu po vysazení antikoagulace.

Ostatní léky (např. léky na krevní tlak) není třeba před kolonoskopií vysazovat a v den kolonoskopie je možné ranní dávku normálně užít. S sebou na kolonoskopii si vezměte seznam všech užívaných léků.

Vzhledem k obvyklému podání tišících prostředků nesmí pacient 12 hodin po výkonu řídit motorová vozidla, obsluhovat stroje, činit závažná rozhodnutí nebo se vrátit do zaměstnání. Je vhodné zajistit si doprovodnou osobu, která vás po vyšetření vyzvedne a odveze. Máte-li bočný vývod střeva (stomii), vezměte si s sebou na kolonoskopii i náhradní stomické pomůcky.


Příprava jednotlivými typy prázdnících roztoků:

Příprava Fortransem
Jednu dávku přípravku Fortrans rozpustíme v 1 litru jakéhokoliv „průhledného“ nápoje. K dosažení dostatečné přípravy je obvykle potřeba 4 litrů roztoku vypitých rychlostí přibližně litr za hodinu. Nezbytné je přípravu rozdělit – první část (2-3 litry) začněte pít den před vyšetřením v 17:00, druhou zbývající část (1-2 litry) musíte vypít v den vyšetření tak, abyste poslední dávku dopili 5 hodin před časem plánovaného zákroku (i když by to znamenalo nutnost vstávat v noci). Ranní část přípravy vypijte i tehdy, když z konečníku již večer odcházela čistá tekutina.

Např: Je-li termín kolonoskopie v pondělí v 8:00, lze vypít 2 litry roztoku Fortrans v neděli v 17:00 a další 2 litry roztoku v pondělí ve 03:00 ráno. Druhou možností je vypít 3 litry roztoku Fortrans v neděli v 17:00 a zbývající 1 litr roztoku v pondělí ve 03:00 ráno.


Příprava Picoprepem
Obsah jednoho sáčku rozpustíme ve sklenici nápoje (cca 150ml, pokud se roztok zahřeje, necháme ho vychladnout). K přípravě je třeba vypít dvě dávky přípravku, první v 17:00 den před vyšetřením, druhou v den vyšetření 6 hodin před plánovaným časem kolonoskopie (i když to znamená nutnost vstávat v noci). Obě dávky je nutno užít i tehdy, když z končeníku již večer odchází jen čistá tekutina. Kromě užití přípravy je třeba pít i průhledné tekutiny nejméně 250 mililitrů za hodinu (po užití každého sáčku celkem 1,5-2 litry)

Např: Je-li termín kolonoskopie v pondělí v 08:00, má být první sáček Picoprepu užit v 17:00 v neděli a druhý sáček ve 02:00 ráno v pondělí.


Po výkonu
Po výkonu pacient zůstává v dospávací místnosti do odeznění účinku tišících léků. Po odeznění jejich účinku je pacientovi předána zpráva o vyšetření a případně je informován o dalším postupu. Není-li řečeno jinak, pak může jíst normální stravu, vhodný je zvýšený příjem tekutin.